Team

Organizers

 • SFD

  Organizer

Saurya Paudel

Member of NOSK
 • SFD

  Organizer

Nipesh Shrestha

Member of NOSK
 • SFD

  Organizer

Sworup Shrestha

Member of NOSK
 • SFD

  Organizer

Mohan Khadka

Member of NOSK
 • SFD

  Organizer

Santosh Dhakal

Member of NOSK
 • SFD

  Organizer

Saroj Sapkota

Member of NOSK
 • SFD

  Organizer

Dristi Shrestha

Member of NOSK
 • SFD

  Organizer

Rubina Lacoul

Member of NOSK
 • SFD

  Organizer

Santosh Dahal

Member of NOSK
 • SFD

  Organizer

Aashish Limbu

Member of NOSK

Volunteer

Name email
Bishwo Silwal
Shraddha Parajuli law.evly@gmail.com
Nistha Rai Nistha@gmail.com
Dinesh Aryal
Anu Katila
Manish Ghimere
Ishan Subedi
Molisha Rajbhandari
Prakash Adhikari
Anish
Shruti Rokaya
Nikki Shrestha
Sujana Shakya
Shristi Awale
Sudeep Banjade
Akyl
Aasma Sharma
Deepak Parajuli dips.r...@gmail.com
Sanjiv
Sandeep
Bikram
Bikash